فرآيند بيوهيپ ليچينگ با نگرشي ويژه به كانسنگ معدن دره زار

 

با پيشرفت فن‫آوري و توسعه كشورها از نظر اقتصادي و فرهنگي، مصرف محصولات فلزي شتاب فزاينده‫اي به خود گرفته است. اين امر صنايع معدني و متالورژي را با مشكلات عديده‫اي روبرو ساخته است. عواملي چون نياز روز ‫افزون به مواد اوليه و كاهش ذخاير معدني پر عيار، توجه به بازيابي مواد معدني و فلزات از ضايعات جانبي صنايع و جلوگيري از هدر رفتن مواد اوليه، ضرورت مصرف بهينه انرژي و رعايت دقيق معيارهاي زيست محيطي، باعث رشد فزاينده فن‫آوري زيستي در صنعت استحصال فلزات گشته است. بيوهيدرومتالورژي (Biohydrometallurgy) از آخرين دستاوردها و ثمرات اين فن‫آوري مي‫باشد. توليد جهاني فلزات غيرآهني حدود 75 ميليون تن در سال مي‫باشد كه در مقايسه با توليد آهن (500 ميليون تن)، نفت (500 ميليون تن) و زغال (4000 ميليون تن) مقدار نسبتا كوچكي است. از اين مقدار يك سوم آن در معادن سولفيدي يافت مي‫شود كه بازيابي آنها نياز به حذف گوگرد دارد. سالانه حدود 3/14 ميليون تن گوگرد از طريق كوره‫هاي ذوب فلزات غيرآهني توليد مي‫شود (90٪ از اين مقدار مربوط به توليد مس و روي مي‫باشد). هر يك از فلزات مس و روي به طور ميانگين حدود دو تن گوگرد به ازاي توليد سه تن فلز توليد مي‫كنند در حالي كه فرآيندهاي ذوب سولفيدها در طول ساليان تغيير زيادي نموده ( نظير ذوب به روش Flash) ولي در فن‫آوري پايه، تغييرات زيادي ايجاد نشده است.

بيوليچينگ به مفهوم استفاده از قابليت ميكروارگانيسم‫ها در عمليات انحلال سولفيدهاي فلزي به منظور بازيابي و توليد فلزات مي‫باشد. دليل رويكرد دانشمندان به بيوليچينگ بواسطه امتيازهاي اقتصادي اين روش نسبت به روشهاي معمول مي‌باشد. بعنوان مثال، هزينه توليد مس از باطله‌هاي آن با روش بيوليچينگ، نصف يا يك‌سوم هزينه توليد آن با روشهاي پيرومتالورژي می‫باشد.

كاربرد ميكروارگانيزمها در انحلال سولفيدهاي فلزي به دوران باستان برمي‫گردد، خيلي پيش از آن كه وجود آنها كشف و تاثير آنها شناخته شده باشد. عمليات ليچينگ كانيهاي مخلوط و سولفوري مس‌دار، قدمتي چند صدساله دارد، بطوريكه اين فرآيند در سال 1497 در بخشهاي شمالي مجارستان، در طول قرن شانزدهم در آلمان، در سال 1670 در ريوتينتو اسپانيا و در قرن هجدهم در ويكلو انگلستان در حال انجام بوده است. در دهه 1920 ليچينگ بصورت هيپ و دامپ براي اولين بار توسط شركت آمريكايي فيليپ ـ دوژ معرفي شد. ليچينگ كانيهاي سولفوري حاوي مس همچنين در اواسط دهه 1940 در اتحاد جماهير شوروي سابق انجام گرفت. نكته قابل توجه در تمامي اين عملياتها، بدليل عدم كاربرد علم ميكروبيولوژي، ناشناخته ماندن عامل اصلي انحلال كانيهاي سولفوري يعني باكتريها بود. باكتريهايي كه گاهي تعداد آنها به بيش از 1011 عدد در هر ميلي‌ليتر محلول خروجي از هيپ يا دامپ‫ها مي‌رسيد. تا سال 1947 كه براي اولين بار گونه‫اي از باكتريها از آب جاري معادن آمريكا جداسازي و شناسايي گرديد، نقش ميکروارگانيسم‫ها همچنان ناشناخته بود. در سال 1950 مشخص شد كه باكتريها قادرند كانيهاي سولفوري مس‌دار را در معدن كنكات آمريكا ليچ نمايند. مي‫توان از معدن مس ريوتينتو (Rio Tinto) اسپانيا به عنوان اولين معدني كه در آن از ميكروارگانيزم‫ها براي استخراج فلز استفاده شد، نام برد. عمليات اوليه بيوليچينگ شامل تيمار دامپهاي كم‌عيار اقماري يا باطله‌ها و بدنبال آن استحصال مس از طريق سمانتاسيون محلولها بود. پس از كشف فرآيند SX/EW، توجه بيشتري به هيپ ليچينگ كانيهاي با عيار بالاتر مس معطوف شد. عمليات بيوليچينگ بهمراه فرآيند SX/EW در سايپروس آريزونا و شيلي (Pudahuel) روي كانيهاي مخلوط اكسيدي/سولفيدي انجام گرفت. اولين هيپ بيوليچينگ در مقياس صنعتي در سال 1980 در لوآگوير شيلي راه‌اندازي شد. در سال 1997 بيش از 10 هيپ بيوليچينگ در حال فعاليت بوده‌اند كه عمدتا در كشورهاي شيلي و استراليا واقع شده‌اند و توليدي در حد 000/250 تن در سال (تقريبا 3/0 درصد توليد جهاني) را دارا بوده‌اند. اين هيپها شامل Quebrada Blanca، Cerro Colorado، Andacollo، Zaldivar، Girilambone، Gunpowder، Great Australia، Mounth Cuthbert و Skouriotissa مي‌باشند.

بررسي عملكرد واحدهاي صنعتي فعال در زمينه فروشويي زيستي حاكي از آن است كه تعداد قابل توجهي از آنها در كشورهاي در حال توسعه وجود دارند. دليل عمده اين امر اين است كه در بسيار از اين ممالك، منابع معدني قابل ملاحظه‫اي وجود دارد كه منبع درآمد بالقوه براي آنها محسوب مي‫شوند. بعلاوه فرآيند انحلال ميكروبي به دليل سادگي و نياز به سرمايه‫گذاري اندك به عنوان فناوري مطلوبي براي كشورهاي در حال توسعه قابل استفاده است. كشور شيلي بعنوان يكي از عمده‌ترين توليدكنندگان مس در دنيا در سالهاي بين 1990 تا 1993 توليدي بيش از 000/600/1 تن در سال را دارا بوده است. ذخيره مس در معادن اين كشور  000‌/500‌/184تن تخمين زده شده است كه حدود 30% از اين مقدار در معادن كم‌عيار قرار دارد. علاوه بر اين در ساير معادن، هزاران تن كانسنگ ليچ شده اسيدي وجود دارد كه داراي مقادير متنابهي مس نامحلول (مس سولفوري) مي‌باشند. راه مناسب استحصال مس از اين كانيها، بيوليچينگ است.

آمار نشان مي‫دهد كه با پيشرفت و توسعه فرآيندهاي هيدرومتالورژي در سال هاي اخير، روند افزايش توليد مس و ساير فلزات پايه از اين روش، افزايش چشمگيري داشته است. به طوري كه سهم توليد مس به كمك روش هيدرومتالورژي، از 15 درصد در سال 1998 به 20 درصد در سال 2003 افزايش يافته است و بررسي‫ها و پيش‫بيني‫هاي انجام شده توسط سازمان‫هاي معتبر بين‫المللي حاكي از استمرار روند صعودي توليد هيدرومتالورژي و كاهش توليد به روش پيرومتالورژي در سال‫هاي آينده مي‫باشد.

امروزه در امريكا بيش از 20 درصد از استحصال مس به روش ميكروبي مي‫باشد. در بسياري از كشورهاي ديگر از جمله شيلي، استراليا، آفريقاي جنوبي، كانادا، چين، پرو و ديگر مناطق از اين تكنيك براي بازيابي فلزات اصلي و گرانبها استفاده مي‫شود.

 با توجه به قرارگرفتن کشور ما بر روی كمربند جهاني مس و همچنين به علت گستردگي معادن كوچك با عيار غيراقتصادی برای روشهای پيرومتالورژی، استفاده از فرآيند بيوليچنگ اجتناب ناپذير است. بدين منظور در حاليکه دستيابي به اين دانش فني در جهان به 5 دهه نمي‫رسد در سال 1382  شركت ملي صنايع مس ايران با همکاری شرکت   Mintek آفريقای جنوبی با احداث چندين هيپ بيوليچينگ در مقياس نيمه‫صنعتی به فروشويی ميکروبی كانسنگهاي هايپوژن مس دره زار اقدام نمود.

کانسار دره زار به دو بخش هايپوژن و سوپرژن تقسيم مي­شود. برطبق آخرين نتايج، ذخيره معدن 96 ميليون تن بوده كه 78 ميليون تن آن قابل استخراج مي‫باشد.  بخش هايپوژن 70% از ذخيره قابل استخراج معدن را تشکيل مي­دهد. همچنين عيار ميانگين معدن مذكور 42/0 درصد و عيار حد آن 15/0 درصد مي‫باشد. بر خلاف ساير عمليات‫ بيوهيپ ليچينگ در دنيا که بخش اصلي مس به صورت اکسيدي و سولفيدهاي ثانويه است،  مس موجود در اين کانسار اکثرا به صورت کالکوپيريت مي‫باشد.

بعد از انجام تست­هاي آزمايشگاهي، مقياس نيمه صنعتي اين پروژه در مجتمع مس سرچشمه احداث گرديد.

تاكنون فرآيند فروشويي ميكروبي در مورد 10 بيوهيپ با ظرفيت 28-25 هزار تن اعمال شده است. هيپ 9  و 10 در حال حاضر در مدار بوده و بيوهيپ يازدهم در حال بارگذاري مي‫باشد. متغييرهايي نظير ميزان خردايش، افزودن اسيد و.... در مورد بيوهيپهاي مختلف اعمال و نتايج حاصله مورد ارزيابي واقع شده است. ميزان بازيابي در بيوهيپهاي مختلف بين 75-60 درصد بوده است.  همچنين كارخانه‫اي با توليد 1000 تن مس كاتدي در سال توسط کارشناسان شركت ملي صنايع مس ايران طراحي و با تجهيزات داخلي راه اندازی شد. اين کارخانه  از ديماه 1384 موفق به توليد مس کاتدی گرديد و تاكنون در اين كارخانه حدود 400 تن مس توليد شده است.

طبق بررسيهای انجام شده عوايد مالی راه اندازی فرآيند مذکور تاکنون 8/2 ميليون دلار می باشد. نتايج مثبت حاصل از عملکرد اين بيوهيپ­ها، مجوزي براي احداث يک يا چند واحد، با مقياس صنعتي (حدود 000/200 تن) براي استحصال مس از کانسار دره زار و ساير کانسار­هاي مد نظر شرکت ملی صنايع مس ايران بود. فرآيند بيوليچينگ نه تنها در مورد کانسنگهای کم عيار سولفيدی بلکه در مورد باطله تغليظ، سرباره، غبار الکتروفيلترها و....  امکانپذير می‫باشد. بديهی است در آينده‫ای نه چندان دور فرآيند مذکور توانايی جايگزينی استحصال فلزات به روشهای معمول را خواهد داشت.

 

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در چهارشنبه ۵ فروردین۱۳۸۸  |
 

خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگليسی بنويسيد    بهاربيست    www.bahar20.sub.irخدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۸۷
 زمينه‫هاي تخصصي علمي جهت امور پژوهشي، آموزشي و اجرايي

۱- بيوتکنولوژي

۲- بيوهيدرومتالورژي

۳- بيوفلوتاسيون

۴- كلكسيون ميكروبي

۵- حذف انتخابي فلزات به كمك فروشويي ميكروبي

۶- جداسازي، شناسايي و  آداپته كردن ميكروارگانيسمهاي محيطي  

۷- خوردگي ميكروبي

۸- جذب ميكروبي فلزات سنگين

۹- تخريب پذيري بيولوژيک

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در یکشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۷  |
 مقاله‫هاي چاپ شده وارائه شده در مجلات و کنگره هاي معتبر داخلي و خارجي
 

1.   Bioflutation of sarcheshmeh copper ore using thiobacillus ferrooxidans bacteria , Journal  of  Minerals engineering, 18(2005)371-374

 

2.  Bioflutation of the low grade sarcheshmeh copper sulfide, Journal of Trans.indian.inst.met, Vol.57, No.5, October2004, pp.458-490

 

3.   Application potential of biohydrometallurgy in the Iranian mining industry, Journal of biohydrometallurgy Material science and engineering 2007-vol.2-        No. 1-pp.45-53, Advanced Materials Research Vols.20-21(2007), pp.38-41

 

4.   Bioflutation of sarcheshmeh copper sulfide ore,the 8th IntenationalConference of Environmental & mineral processing, Czech- Ostrava- pp:365-370, 2004

 

5.  column bioleaching of agglomeration low grade copper ore of sarcheshmeh copper mine, symposium IBS 2003(Accepted ), canada 2004

 

6.  Bioflutation of sarcheshmeh low grade sulfide copper, Invironmental and mineral processing

 

7.  Bioflutation of sarcheshmeh copper sulfide ore, Green processing conference, Australia, 2004

 

8.  Bacterial leaching of a copper ore containing activated pyrite at Sarcheshmeh copper mine, Copper 2007, VolumeIV(Book  1), The John E.Dutrizac International Symposium on Copper Hydrometallurgy,  Canada(Toronto)

 

9.   Bioleaching of fine low grade copper ores, Copper 2007, VolumeIV(Book  1), The John E.Dutrizac International Symposium on Copper Hydrometallurgy,  Canada(Toronto)

 

10.   Optimization of chalcopyrite concentrate bioleaching using thermophi bacteria , 17 th Intenational Biohydrometallurgy Symposium, Germany(Frankfurt), 2-5 September 2007

 

11. investigation on the biodegradation of organics used at a copper solvent extraction Plant, 17 th Intenational Biohydrometallurgy Symposium, Germany(Frankfurt), 2-5 September 2007

 

12.  Column bioleaching of copper flotationtailing from Sarcheshmeh, 20th Worth Mining Congress "Mining and Sustainable Development", Iran, 7-11 November 2005

 

13. Dissolution of sarcheshmeh  copper concentrate by controlling oxidation reduction potential، Hydrocopper 2007، chili

 

14.  The effects of Fe (III) concentration and pH on microbial leaching of a sulfide low-grade copper ore, COM 2009, ENVIRONMENT - Green Technologies for the Mining and Metallurgical Industries, August 23-26, 2009 at the Laurentian University in Sudbury, Ontario – The Mining Capital of Canada.

 

15.  Electrochemical bioleaching of high grade chalcopyrite flotation concentrate in a stirred reactor, journal of Hydrometallurgy, Africa(cape town), ۲۰۰۸

 

16.  Effect of Oxidation Reduction Potential and Iron Species on Chemical Leaching of Copper Concentrate, international conference of Copper 2010, Hamburg, Germany,  6-10 June 2010.

 

17.  Optimization of Copper Concentrate Bioleaching by Mixed Moderate Thermophile Bacteria, international conference of Copper 2010, Hamburg, Germany, 6-10 June 2010.

 

18. Slurry Electrode Bioleaching of Sarcheshmeh Chalcopyrite Copper Concentrate in a Stirred Tank Bioreactor, XXV International Mineral Processing Congress, September 2010, Brisbane, Australia.

 

19.  Effect of mineralogy and particles size and shape on kinetic of  copper dissolution from copper low grade sulphide ore at Dareh Zar copper mine, Iran , Hydroprocess, 11-13, August 2010, Chile

 

20.  Chemical leaching of digenite and chalcocite from law grade copper ore at Dareh Zar copper mine, Iran , 12th international mineral processing symposium, Turkey, October 6-8, 2010 ( (در دست داوری

 

21.  The modeling of oxidation reduction potential by fuzzy logic in bioleaching system.The first regional conference on electro biochemistry, 2008, Iran(Tehran)

 

22.  The effects of visible-light irradiation and boiling process on the synthesis of silver nanoparticles by culture supernatant of Klebsiellapneumonia، IPSC2008, Iran, Kerman

 

23.  Comparison of Bioleaching ore copper sulfide low grade of Songon mine by temperate Mesophile and Thermophile Bacteria, 13th International Conference Environment and Mineral Processing&Exhibition in Ostrava, 2009

 

24.  The effects of ferrous and ferric ions on the bioleaching of a chalcopyritic low-grade ore in thermophile conditions, 12th Conference on Environment and Mineral Processing   5. - 7. 6. 2008 VSB – Technical University of OSTRAVA

 

25.  Comparison of behavior Acidianus brierleyi bacteria in shaking and non-shaking incubator for bioleaching of chalcopyrite ore, FEMS 2009 - 3rd Congress of European Microbiologists, Microbes and Man- interdependence and future challenges Gothenburg, Sweden, June 28 - July 2, 2009

 

26.  The effects of Fe (III) concentration and pH on microbial leaching of a sulfide low-grade copper ore, COM 2009, ENVIRONMENT - Green Technologies for the Mining and Metallurgical Industries, August 23-26, 2009 at the Laurentian University in Sudbury, Ontario – The Mining Capital of Canada

 

27.  Thermophile Bioleaching of Low-Grade Chalcopyritic Ore in Presence of Iron Ions, COM 2009: Conference of Metallurgists Held in conjunction with Nickel & Cobalt 2009 August 23-26, 2009 Laurentian University Sudbury, Ontario, Canada Held at the Laurentian University

 

28.  Comparison of leaching and bioleaching processes for extracting copper from dump  No.3 ore's in Sarcheshmeh Copper Mine, FEMS 2009 - 3rd Congress of European Microbiologists, Microbes and Man- interdependence and future challenges Gothenburg, Sweden, June 28 - July 2, 2009

 

29.  Role of clay in Bioleaching of low grade copper ore, FEMS 2009 - 3rd Congress of European Microbiologists, Microbes and Man- interdependence and future challenges Gothenburg, Sweden, June 28 - July 2, 2009

 

30.  Column bioleaching of agglomerated low-grade copper ore, FEMS 2009 - 3rd Congress of European Microbiologists, Microbes and Man- interdependence and future challenges Gothenburg, Sweden, June 28 - July 2, 2009

 

31.  The adaptation of Acidianus brierleyi for high chalchopyrite concentrates pulp densities at Sarcheshmeh copper mine, FEMS 2009 - 3rd Congress of European Microbiologists, Microbes and Man- interdependence and future challenges Gothenburg, Sweden, June 28 - July 2, 2009

 

32.  Bioleaching of sulphid low grade ore of soungoon mine by Mesophile and Thermophile bacteria, XXV International Mineral Processing Congress (IMPC 2010), 6 – 10 September 2010, Brisbane, Australia

 

33.  Column Bioleaching of low grade copper ores of Sungun copper mine, 3rd Asian Mining Congress during 22 – 25 January, 2010 at Kolkata, India

 

34.  Fuzzy Logic Modeling of Bioleaching for Copper Recovery from Flotation Copper Concentrate, XXV International Mineral Processing Congress, September 2010, Brisbane, Australia( (در دست داوری

 

35.     بررسي جمعيتهاي ميكروبي در محيطهاي بيوليچينگ،  نشريه انديشه،  شماره 28 ، زمستان 82

 

36.     جداسازي و شناسايي ميكروارگانيسمهاي تجزيه كننده فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه، نشريه انديشه شماره 37 ، بهار 85

 

37.    گوگرد زدايي زغال به روش فلوتاسيون ميكروبي، نشريه انديشه شماره 43 ، زمستان86

 

38.   نقش رس در فرايند بيوليچينگ كانسنگ كم عيار مس، دومين همايش ملي بيوتكنولوژي ( دعوت جهت چاپ در مجلIranian jornal of biotechnology ) ، كرج،   1380

 

39.    بيوليچينگ كانسنگ كم عيار سولفيدي آگلومره شده مجتمع مس سرچشمه، اولين همايش آشنايي با كاربردهاي بيوتكنولوژي استان كرمان، كرمان، 1381

 

40.     بررسي ضرورت آگلومراسيون كانسنگ كم عيار سولفيدي مجتمع مس سرچشمه، هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي، تهران،1381

 

41.  اولين همايش آشنايي با كاربردهاي بيوتكنولوژي استان كرمان استخراج بيولوژيكي مس از كانه به روش ستوني از كانسنگ دانه بندي شده، اولين همايش آشنايي با كاربردهاي بيوتكنولوژي استان كرمان، كرمان، 1381

 

42.    استخراج بيولوژيكي مس از كانه كم عيار آگلومره شده در مجتمع مس سرچشمه، دومين همايش ملي بيوتكنولوژي، مشهد، 1382

 

43.    بيوفلوتاسيون كانسنگ سولفوري مس سرچشمه توسط باكتري تيوباسيلوس فرواكسيدانس، دومين همايش ملي بيوتكنولوژي، مشهد، 1382

 

44.     تاثير مهندسي ارزش در مهندسي كيفيت،  چهارمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، تهران، 1382

 

45.     اهميت اطلاعات و انتقال تكنولوژي در تحقيقات ،  چهارمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، تهران، 1382

 

46.   مقايسه دو فرايند ليچينگ و بيوليچينگ جهت استحصال مس از كانسنگ دامپ 3 معدن سرچشمه، چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي، كرمان،1384

 

47.   استخراج ميكروبي مس از كانسنگ سولفيدي حاوي پيريت فعال موجود در شمال غربي معدن مس سرچشمه، چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، كرمان، 1384 (دعوت جهت چاپ در مجلهIranian jornal of biotechnology)

 

48.   بررسـي تخريب پذيري بيولوژيك فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه، چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي، كرمان،1384

 

49.     بررسي كارايي بيوليچينگ به منظور بازيابي مس از باطله تغليظ مجتمع مس، كنفرانس مهندسي معدن ايران، تهران،1383

 

50.     حذف ميكروبي مس از كنسانتره موليبدنيت،  اولين همايش مهندسي محيط زيست، تهران، 1385

 

51.   جداسازي و شناسايي باکتريها از آبهاي اسيدي معدن مس دره زار و بررسي نقش آنها در اکسايش کانيهاي سولفيدي،  يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران،  مشهد،  1386

 

52.    بهينه سازي فرآيند بيوليچنگ کنسانتره کالکوپيريتي مس با باکتريهاي ترموفيل،    اولين همايش مهندسي محيط زيست،  تهران، 85 13                     

 

53. فرايند بيوليچينگ كنسانتره كالكوپيريتي مس با باكتريهاي ترموفيل، 1st international conference on mining  &mining developments، مشهد، 1386

 

54.   سازگار كردن باكتري اسيديانوس بريرلي با درصدهاي جامد بالاي كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه،  كنگره ملي مهندسي شيمي ايران،  زاهدان، 1384

 

55.   حذف ميكروبي مس از كنسانتره موليبدنيت مجتمع مس سرچشمه در راكتور بيوليچينگ،  اولين همايش كاربردهاي زيست فن آوري در معادن،  تهران، 1386

 

56.   جداسازي و بررسي نقش باكتريهاي موثر در خوردگي ميكروبي لوله هاي آبرساني مجتمع مس سرچشمه اولين همايش كاربردهاي زيست فن آوري در معادن،  تهران، 1386

 

57.   مقايسه بيوليچينگ انتخابي كالكوپيريت موجود در كنسانتره موليبدنيت مجتمع مس سرچشمه توسط باكتريهاي مزوفيل و ترموفيل،  تهران، پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي،  1386

 

58.   شناسايي باكتري اسيدي تيوباسيلوس فراكسيدانس جدا شده از خاك معدن مس سرچشمه بوسيله روش PCR،  تهران، پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي،  1386

 

59.    بيوليچينگ کنسانتره کالکوپيريتي مس با باکتري اسيديانوس بريرلي در راکتور هوابالابر،  تهران، پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي،  1386

 

60.   فروشويي ميكروبي كنسانتره كالكوپيريتي معدن مس سرچشمه با باكتريهاي ترموفيل د ر راكتور هوابالابر سرچشمه، اولين همايش كاربردهاي زيست فن آوري در معادن،  تهران، 1386

 

61.     بيوليچينگ کانسنگ کالکوپيريتی کم عيار با استفاده از باکتريهای ترموفيل، نشریه علمی  پژوهشی جداسازی مواد، جلد اول، دانشگاه باهنر کرمان

 

62.     افزايش بازيابی مس از هيپ شماره ۳ مجتمع مس سرچشمه به روش بيوليچينگ، نشريه علمی   پژوهشی مواد و انرژی، چاپ اول، دانشگاه باهنر کرمان

 

63.   بررسي رفتار حلاليت کنسانتره کالکوپيريتي مس سرچشمه با استفاده از روشهاي الکتروشيميايي، دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي، تبريز ، مهرماه۱۳۸۷، تهران

 

64.   بررسي محيط كشتهاي مختلف باكتريايي موثر در فرايند بيوليچينگ جدا شده از معدن مس سرچشمه، اسفند86  ، نهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران

 

65.   مقايسه عملكرد باكتريهاي مزوفيل و ترموفيل معتدل در بازيابي مس از كنسانتره كالكوپيريتي در بيوراكتور همزندار ، نشرـه علمی   پژوهشی مواد و انرژی، چاپ اول، دانشگاه باهنر کرمان

 

66.     بيوليچينگ ستوني بخش نرمه كانسنگ كم عيار مس سرچشمه، مجله علمي زيست فناوري ميکروبي، شهريور1388.

 

67.   بهينه سازي استخراج مس از کانسنگ کم عيار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از ليچينگ باکتريايي  نشريه علمي  پژوهشي جداسازي مواد، جلد دوم، دانشگاه باهنر کرمان.

 

68.     فرايند بيوهيپ ليچينگ با نگرشي ويژه به کانسنگ معدن دره زار، نشريه داخلي شرکت ملي صنايع مس ايران، سال اول، شماره يک،  فروردين 1388 .

 

69.     بهينه­سازي بيوليچينگ مس از کنسانتره کالکوپيريتي با مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل، پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي جداسازي، جلد سوم، بهار1389.

 

70.     آشنايي با روشهاي ليچينگ و بيوليچينگ کانيهاي مس دار(قسمت اول) ، ماهنامه تخصصي پردازش،  شماره 32 و 33 آبان1388 .

 

71.  کارايي باکتريهاي ترموفيل در استحصال مس از کانسنگ کم عيار کالکوپيريتي در حضور يونهاي آهن ، شماره 46 سال دوازدهم ، 1387.

 

72.     الکتروبيوليچينگ کنسانتره کالکوپيريتي مس در حضور يونهاي نقره، اولين کنفرانس ملي نانو و بيو فناوري، کرمان، 21-19 آبان 1388.

 

73.     بازيابي مس از کنسانتره سولفيدي با استفاده از مخلوط باکتريهاي مزوفيل، ششمين کنگره ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران، 24-22 مرداد 1388.

 

74.     مقايسه عملکرد باکتريهاي مزوفيل و ترموفيل معتدل در بازيابي مس از کنسانتره کالکوپيريتي در بيورآکتور همزن­دار، اولين کنفرانس ملي علوم و مهندسي جداسازي، کرمان، ارديبهشت 1388.

 

75.     بررسي رفتار حلاليت کنسانتره کالکوپيريتي مس سرچشمه با استفاده از روشهاي الکتروشيميايي، دوازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران، تبريز، 1387.

 

76.   کاربرد Real-time PCR در شناسايي و ارزيابي کمي باکتريهاي موثر در فرايند بيوليچينگ کانيهاي سولفيدي، اولين کنفرانس ملي نانو و بيوفناوري، انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، 21-19 آبان ماه 1388 .

 

77.   تاثير يون نقره بر بهينه سازي بيوليچينگ هيپ 3 مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتري اسيديانوس بريلي ، اولين کنفرانس ملي نانو و بيوفناوري، انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، 21-19 آبان ماه 1388.

 

78.   بررسي تاثير نسبت غلظت اوليه آهن فريک به فرو  بر فرآيند بيوليچينگ کانسنگ به کار رفته در هيپ 3 مجتمع مس سرچشمه به کمک باکتري هاي ترموفيل معتدل، اولين کنفرانس ملي نانو و بيوفناوري، انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، 21-19 آبان ماه 1388 .

 

79.   بررسي تاثير متقابل pH و نسبت تلقيح بر استحصال مس از کانسنگ کم عيار هيپ 3 مجتمع مس سرچشمه به روش بيوليچينگ به کمک مخلوط باکتري­هاي مزوفيل ، اولين کنفرانس ملي نانو و بيوفناوري، انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، 21-19 آبان ماه  1388 .

 

80.   بررسي تاثير متقابلpH و آهن فريک بر انحلال مس از کانسنگ به کار رفته در هيپ شماره 3 مجتمع مس سرچشمه به روش بيوليچينگ، نشريه انديشه، شماره 48 سال دوازدهم، زمستان 1387 .

 

81.   بررسي تاثير متقابل pH  و دما بر انحلال مس از كانسنگ بكار رفته در هيپ 3 مجتمع  مس سرچشمه به روش بيوليچينگ، 2nd international conference on HSE(2009)، تهران، 10-11 ابان ماه 1388.

 

82.     بيوليچينگ کانسنگ کالکوپيريتي کم عيار با استفاده از باکتريهاي ترموفيل، نشريه علمي     پژوهشي جداسازي مواد، جلد اول، دانشگاه باهنر کرمان.

 

83.     افزايش بازيابي مس از هيپ شماره ۳ مجتمع مس سرچشمه به روش بيوليچينگ، نشريه علمي پژوهشي مواد و انرژي، چاپ اول، دانشگاه باهنر کرمان.

 

84.  مقايسه رفتار ميكروارگانيسمها و انتخاب تركيب مناسب باكتريايي در بيوليچينگ سنگ معدن کم عيار سولفيدي مس، دومين همايش مشترک جامعه ريخته گران ايران وانجمن مهندسين متالورژي ايران، ، تهران، ۱۳۸۷.

 

85.   تاثير فرايند رس شويي بر بازيابي مس در فرايند بيوليچينگ سنگ معدن کم عيار مس، دومين همايش مشترک جامعه ريخته گران ايران وانجمن مهندسين متالورژي ايران، تهران ، ۱۳۸۷.

 

86.     تهيه محيط كشت اقتصادي براي ميكروارگانيسمهاي كاربردي در فرايند بيوهيپ ليچينگ با  استفاده از كودهاي شيميايي،  دهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران، ارديبهشت1388.

 

87.   بهينه سازي پارامترهاي موثر بر بيوليچينگ هيپ 3  مجتمع مس سرچشمه به روش طراحي تاگوچي با استفاده از باکتريهاي ترموفيل معتدل، ششمين همايش بيوتکنولوژي، تهران، 21-24 مرداد 1388 .

 

88.   بررسي تاثير عوامل موثر بر ليچينگ کانسنگ کم عيار اکسيدي/سولفيدي با استفاده از طرح فاکتوريل کسري، سومين کنفرانس ملي مهندسي معدن ايران، يزد ،10 آذرماه 1388.

 

89.   بررسي تاثير متقابل pH و نسبت اوليه آهن فريک به آهن فرو بر استحصال مس از کانسنگ کم عيار هيپ 3 مجتمع مس سرچشمه به روش بيوليچينگ به کمک باکتري­هاي ترموفيل مطلق، سومين کنفرانس ملي مهندسي معدن ايران، يزد ،10 آذرماه 1388.

 

90.   نقش ميکروارگانيسمهاي بومي معدن مس سرچشمه در توليد زهاب اسيدي،  27 گرد همايي  علوم زمين 13 همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران، 21-19 بهمن 1388.

 

91.   جداسازي و شناسايي ميكروارگانيسمهاي تجزيه كننده فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه، کنفرانس تهران ششمين همايش بيوتکنولوژي 21-24 مرداد 1388.

 

92.     انحلال شيميايي کالکوسيت از كانه كم عيار مس معدن دره زار ، بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين، سازمان زمين شناسي، 21-19 بهمن 1388.

 

93.   بکارگيري روش طراحي آزمايشات براي شناسايي تاثير فاکتورهاي موثر و بهينه سازي آنها بر بازيابي مس در بيوليچينگ سنگ معدن سولفيدي کم عيار معدن مس سونگون، سيزدهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران- بيست و يکمين سمينار سالانه انجمن علمي ريخته گري ايران- دانشگاه باهنر کرمان- 26-27 آبان1388.

 

۹۴.   بررسي تاثير متقابل زهاب اسيدي و ميکروارگانيسمهاي بومي معدن مس سرچشمه، اولين همايش تنش هاي محيطي در علوم کشاورژي، دانشگاه بيرجند، 8-9 بهمن 1388

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در یکشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۷  |
 پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي و اجرايي انجام شده (مجری، همکار، مشاور و ناظر)

1- بيوليچينگ ستوني كانسنگ كم عيار آگلومره شده توسط باكتري  تيو باسيلوس فرواكسيدانس 1381

2- بيوليچينگ ستوني كانسنگ كالكوسيتي معدن دهانه سياه 1381

3-  تهيه محيط كشت ميكروارگانيسمهاي موثر در فرايند بيوليچينگ به كمك كودهاي شيميايي( پروژه جنبي-1383 )

4-  تاسيس بانك ميكروبي مس سرچشمه از سال83  تاكنون( پروژه جنبي-1383 )

5- آگلومراسيون كانسنگ معدن دره زار توسط اتصال دهنده مگنوفلوك و ساير اتصال دهنده هاي ديگر(پروژه جنبي)

6-  جداسازي باكتريها از معدن تك نار(پروژه جنبي)

7- استخراج ميكروبي مس از كانسنگ سولفيدي حاوي پيريت فعال موجود در شمال غربي معدن مس سرچشمه1383

8-  حذف مس از كنسانتره موليبدنيت به روش بيوليچينگ1385

9- مقايسه دو فرايند ليچينگ و بيوليچينگ جهت استحصال مس از كانسنگ دامپ3 معدن مس سرچشمه1382

10- بررسي كارايي بيوليچينگ به منظور بازيابي مس از باطله تغليظ مجتمع مس سرچشمه1382

11- بيوفلوتاسيون كانسنگ سولفوري مس سرچشمه توسط باكتري تيوباسيلوس فرواكسيدانس1382

12- سازگار كردن باكتري اسيديانوس بريرلي با درصدهاي جامد بالاي كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه1384

13-  بررسـي تخريب پذيري بيولوژيك فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه 1384

14- بررسي ذهاب اسيدي معدن دره زار و اثرات زيست محيطي آن 1385

15- امكان سنجي بازيافت مس از كانسنگ كالكوپيريتي معدن مس سرچشمه به روش بيوليچينگ1387

16- بررسي امكان افزايش بازيابي مس از كانسنگ بكار رفته در هيپ شماره 3 مس سرچشمه به روش بيوليچينگ1387

17- بيوليچينگ ستوني كانسنگ سولفيدي معدن مس سونگون1388

18- خوردگي ميكروبي چاههاي خاتون آباد و سرچشمه1387

19- سنتز نانو نقره از لجن آندي مجتمع مس سرچشمه به روش فتوسنتز بيولوژيك1387

20- بهينه سازي پارامترهاي عملياتي بيوليچينگ الكتروشيميايي كنسانتره مس سرچشمه 1387

21- ارزيابي ميزان تخريب پذيري بيولوژيك امولسيون آب و صابون در واحد ريخته گري پيوسته مجتمع مس سرچشمه و ارائه راه حل مناسب جهت كاهش آلودگي ميكروبي و افزايش بقاي محلول امولسيون1388

22-  خدمات اطلاع رساني و بهره گيري از منابع اطلاعات تخصصي مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي جهت مجتمع مس سرچشمه 1387

23-  نگهداري ميكروارگانيسمها به روش Freezing  در كلكسيون ميكروبي و تعيين هويت آنها به روش PCR ( در دست اقدام) ( پروژه جنبي-1383 )

24-  ليچينگ و بيوليچينگ غبار خاتون آباد و مس سرچشمه در مخازن 500 و 1000 ليتري(پروژه جنبي-1386)

25-  بررسي امكان افزايش بازيابي مس از كانسنگ هيپ شماره 1 به روش بيوليچينگ 1387

26-  بهينه سازي پارامترهاي عملياتي براي بيوليچينگ هيپ شماره 3 مس سرچشمه 1388

27-  بيوليچينگ مخلوط غبار و كنسانتره مجتمع مس سرچشمه  1388

28- بررسي تاثير كاني شناسي و اندازه شكل ذرات و شكل ذرات بر سينتيك انحلال كانسنگ سولفيدي كم عيار مس دره‫زار ( در دست اقدام)

29- بررسي امکان فلوتاسيون کانه هاي مس با استفاده از بيوسورفاکتانتها رامنوليپيدي به عنوان کف ساز ( در دست اقدام)

30- جذب بيولوژيکي فلزات سنگين از زهابهاي معدني با استفاده از ميکروارگانيسمهاي بومي در زهابهاي معدن مس سرچشمه در يک بيوفيلم راکتور ( در دست اقدام)

31- طراحي فرايند و مدل سازي سينتيکي الکتروبيوليچينگ کنسانتره مس  دره زار 1389

32- ارزيابي کمي باکتريهاي موثر در فرايند بيوليچينگ به روش Real-time-PCR    

33- ليچينگ کانسنگ اکسيدي علی آباد ( در دست اقدام)

34- ليچينگ کانسنگ اکسيدي  دره زرشک ( در دست اقدام)

35- استخراج فلزات گرانبها از لجن آندي مس از طريق نانو ذرات مگنتيتي ( در دست اقدام)

36- جداسازي اکتينوميست هاي خاکزي با توانايي توليد نانوپارتيکل هاي طلا از فاز مايع و بهينه سازي عوامل موثر در آزمايشگاه ( در دست اقدام)

37- بررسي تاثير دي اکسيد کربن بر بيوليچينگ مس از منابع پر عيار مجتمع مس سرچشمه ( در دست اقدام)

38- بيوليچينگ  متوالي مس و موليبدن از کنسانتره موليبدنيت ( در دست اقدام)

39- بيوليچينگ کانسنگ کم عيار معدن مس ميدوک ( در دست اقدام)

40- انحلال زيستي جاروسيت  در کانسنگ کم عيار سولفيدي ( در دست اقدام)

۴۱- روش ژئومیکروبیولوژی اکتشافی جهت یافتن کانسارهای فلزی

 

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در شنبه ۱۱ آبان۱۳۸۷  |
 گزارشهاي جنبي ارائه شده

1- آگلومراسيون كانه كم عيار مس با تاكيد بر آگلومراتور درام

2-  بيوليچينگ باطله تغليظ( وضعيت در جهان و امكانسنجي انجام آن در مس سرچشمه)

3-  بررسي اوليه آگلومراسيون خاك سولفوري معدن

4- فرايند انحلال بيولوژيك و آماده سازي باكتريهاي جداسازي شده از معدن مس سرچشمه جهت انجام اين فرايند

5- ليچينگ و بيوليچينگ  ريجکت دپو شده در مجتمع مس سرچشمه

6- هيدرومتالورژي مس با نگرشي ويژه به کانسنگ سولفوري

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در جمعه ۱۰ آبان۱۳۸۷  |
 سایر پروژه های تحقیقات بیوهیدرومتالورژی

1- مقايسه عملكرد باكتريهاي مزوفيل و ترموفيل در بيوليچينگ مخزني كنسانتره مس واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه

2- تاثير متقابل فاز آلي و باكتريهاي ورودي به واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه

3- بررسي جذب بيولوژيكي سلنيم بر پايه تصفيه لجن آندي پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه

4- استحصال بيولوژيكي مس از غبار كوره هاي ريورب مجتمع مس سرچشمه

5- بيوليچينگ غيرمستقيم كانسنگهاي سولفيدي كم‫عيار مس

6- بيوليچينگ سرباره كوره ريورب مجتمع مس سرچشمه

7- جداسازي و شناسايي ميكروارگانيسمهاي گرمادوست تجزيه كننده پيريت از برخي نقاط ايران

8- بررسي فعاليتهاي انجام گرفته در زمينه بيوليچينگ با نگرشي ويژه به مس

9- بررسي امكان تجزيه بيولوژيكي ماده سمي PCB

10- نقش باكتريهاي كموليتوتروف در عمليات هيپ ليچينگ شماره 1 مجتمع مس سرچشمه

11- بيوليچينگ ستوني كانسنگ كالكوسيتي معدن دهانه سياه كاشمر

12- بررسي استخراج بيوهيدرومتالورژيكي مس از كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه توسط باكتريهاي گرمادوست معتدل

13- بيوليچينگ كانسنگ كالكوسيت در شرايط باكتريايي مزوفيل

۱۴- بیولیچینگ غبار کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه به منظور استحصال مس موجود

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در چهارشنبه ۸ آبان۱۳۸۷  |
 آغاز

با عرض سلام و خير مقدم به كليه پژوهشگران، محققين و دانشجويان گرامي اميدوارم كه در اين سايت بتوانم با ارائه مقالات و پژوهش هاي خود گامي در جهت پيشرفت علمي، تحقيقاتي و اجرايي خويش و شما دوستان عزيز بردارم.

لذا از كليه محققان، پژوهشگران و دانشجويان تقاضا دارم در جهت ارتقاء سطح علمي وبلاگ، اينجانب را در جريان نقطه نظرات مفيد و سودمند خويش قرار دهند.

با تشكر و آرزوي توفيق و موفقيت...

بهاربيست          www.bahar20.sub.ir

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در سه شنبه ۷ آبان۱۳۸۷  |
 

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهاربيست          www.bahar20.sub.ir

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در یکشنبه ۵ آبان۱۳۸۷  |
 

با عرض سلام و خير مقدم به كليه پژوهشگران، محققين و دانشجويان گرامي اميدوارم كه در اين سايت بتوانم با ارائه مقالات و پژوهش هاي خود گامي در جهت پيشرفت علمي، تحقيقاتي و اجرايي خويش و شما دوستان عزيز بردارم.

لذا از كليه محققان، پژوهشگران و دانشجويان تقاضا دارم در جهت ارتقاء سطح علمي وبلاگ، اينجانب را در جريان نقطه نظرات مفيد و سودمند خويش قرار دهند.

با تشكر و آرزوي توفيق و موفقيت...

بهاربيست          www.bahar20.sub.ir

|+| نوشته شده توسط زهرا منافی در دوشنبه ۱ مهر۱۳۸۷  |
 
 
بالا